Znak Dziedzictwa Europejskiego

Zwiedzanie
  • Zwiedzanie
  • 1,0 Godziny
  • Dostosowana
  • 0 / 4
  • Wejścia płatne: 1/4

Opis

Znak Dziedzictwa Europejskiego

ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską ideom i miejscom mającym wyjątkowe znaczenie dla historii i kultury europejskiej.Inicjatywa projektu, mającego na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej narodziła się w 2006 roku. Jego głównym założeniem jest promocja obiektów, które stanowią kamienie milowe w historii kontynentu, mając przy tym istotny wkład w budowaniu wspólnego, europejskiego dziedzictwa.

Znak przyznano już 29 obiektom. Znajdują się wśród nich miejsca pamięci, dokumenty o najwyższej randze historycznej czy zabytki, będące niegdyś tłem wydarzeń o doniosłym historycznie i kulturowo znaczeniu. Uhonorowana Znakiem Dziedzictwa Europejskiego Historyczna Stocznia Gdańska znalazła się tym samym pośród zabytków tej klasy, co ateński Akropol i Agora czy Opactwo w Cluny.  Aktualnie Polska posiada największą liczbę obiektów uhonorowanych Znakiem – ma ich aż 4. Poza Stocznią są to: Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja oraz Cmentarz Wojenny z czasów I wojny światowej w Łużnej-Pustkach.

HISTORYCZNA STOCZNIA GDAŃSKA
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego uhonorowano trzy historyczne stoczniowe obiekty: Salę BHP, Bramę nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz murem z tablicami inskrypcyjnymi. Są to nie tylko miejsca doniosłych wydarzeń historycznych o skutkach międzynarodowych, gdzie zainicjowane zostały przemiany demokratyczne w Europie. To także miejsca, w których w atmosferze dialogu kształtowano w pokojowy sposób otwarte społeczeństwo obywatelskie, jeden z fundamentów współczesnej Europy. Razem z obiektami historycznymi, Znakiem Dziedzictwa Europejskiego wyróżnione zostało Europejskie Centrum Solidarności, które prowadzi szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności w Polsce i na świecie. 
Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany historycznemu zespołowi obiektów Stoczni Gdańskiej oraz ECS 19 grudnia 2014 roku. 
 

Autor

Europejskie Centrum Solidarności